Obdarjene OSNOVNE ŠOLE

Število trenutno obdarjenih šol:

120